چه عادت شیرینی!

چقدر شیرین است که بدانی صاحب و مولا و رب ات، شیوه اش و مشی اش، احسان به گناه کاران و بدکاران است.نه، نه اینکه غره ات کند به سرکشی، نه؛ امیدوارت می کند به بازگشت...

عادَتُکَ الاحسان، الی المُسیئین...

/ 7 نظر / 23 بازدید
فدائیان رهبر

با سلام ! براساس خطراتی که اسلام و جوامع اسلامی را تهدید میکندوهمچنین برای مقابله با آن وبلاگی طراحی شده که نیازمند مشارکت تمامی قلم به دستان ولایی است . جهت طی کردن یک مسیر حماسی منتظر پیشنهادهایتان برای حرکتی کوبنده هستیم.اگر مطلب ما را بخوانید متوجه این مسئله بزرگ و مهم خواهید شد....اجرکم عندالله

یک دانشجو

سلام این نوشتیتان بعد از این همه ننوشتن، دلگرم کننده بود. وقتی همه از گناه می گویند، از جا ماندن، از دوری راه، وقتی برایت رسیدن ناممکن می نماید و امیدواری عین ناامیدی، وقتی چنان برایت می نمایانندش، بی هیچ نگاهی به تو، بی ذره ای لطف، فرسنگ ها دورتر از تو ......چه خوب است، کسی پیدا شود و از بخشندگی و مهربانی اش بگوید، از دستگیری اش، از امید دادنش به تو برای رسیدن به خودش ..... ممنون عید مبعث مبارک التماس دعا

سید

سلام .ممنون از وبلاگ پرمحتوا و ارامش بخشتان

نفحات

سلام بهترین عنوان: "چه عادت شیرینی" و چه تکرار زیبایی...!

زهرا

سلام دعا میکنم خدا یک فراغ بال خوب بهتون بده که بپرید؛وب ماهم نیومدید خیلی مهم نیست...[چشمک]

حنانه

سلام صد بار اگر توبه شکستی بازآی... در جامعه هم شبیه اش داریم برای ائمه: و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم... خیلی از وبلاگتون استفاده کردم....