سر خم می سلامت، شکند اگر سبویی ...

نمی خواهم اعتراف نامه بنویسم، که  نه جای آن این جا و نه مجال آن این روزها است...  نمی خواهم اقرار نامه بنویسم که اقرار نه به زبان، بلکه به جان است. نمی خواهم حتی واگویه بنگارم، واگویه به نسیم و آب و شاید به قاصدک سپرده شدنی است. فقط می گویم اگر به یک شکسته دل نظر کنید .... بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت/ سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

صبح برای من با صدقه برای شما آغاز می شود و شب برای من با ... سلام من بر شما، نه هر سلامی، سلامی تام، کامل و ابدی  و برکاتی  پابرجا  و تمام بر شما... سَلامُ الله الکاملِ التامُّ الشامِلُ العام و صَلواتةُ الدائمةُ وَ بَرَکاتهُ القائِمَة علی حُجة الله ...

زخم ها و جراحات قلب من بی مرهم مانده است ؛سالهاست. تنها به خاطر نامم که هم نام .... و نه به خاطر هیچ چیز دیگر .... که  خاطری نمانده است ... من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم.

/ 4 نظر / 16 بازدید
رضا

الهی اگر یک بار دلم را بشکنی از من چه بشکن بشکنی رساله نور علی نور علامه حسن زاده آملی وبلاگ زیبایی دارین و دلی خجسته به عشق محبوب موفق باشید و شادمان رضا

زهرا

آفرین به افکار و قلم زیبای شما

بنده خدا

سلام آيا زندگي بدون دغدغه مردم و دغدغه هايي شبيه مردم روش معصومين است؟ اين نوشته ها آينه تمام وجوه انسان نيست البه شايد قرار نبوده باشد اما اگر اينها همه آنچه است كه دغدغه شماست دعا مي كنم براي بيشتر شدن وجوه زندگي.